Hoppa till huvudinnehåll

Elektronisk ärendehantering och blanketter

På denna sida sammanställs kommunvist de e-tjänster och -kanaler som finns tillbuds inom Egentliga Finlands välfärdsområde. På sidan finns även en sammanställning över de PDF-blanketter som används inom välfärdsområdet. Sidans innehåll kompletteras.

Den svenskspråkiga versionen av tjänsten för elektroniska blanketter publiceras senare då översättningarna är klara.

Gemensamma PDF-blanketter för alla kunder

Elektroniska kanaler enligt kommun

Registeransvarig för de personuppgifter som används inom servicen för elektronisk ärendehantering är Egentliga Finlands välfärdsområde. Mer information om hanteringen av personuppgifter: Datasekretess Egentliga Finlands välfärdsområde (på finska).