Hoppa till huvudinnehåll

Övrig funktionshinderservice

Funktionshinderservicen tillhandahåller handledning, coaching och dagverksamhet för att stödja funktionsförmågan och delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning. Målet är möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.