Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderservicens rådgivning och handledning

Nyckelord:

Funktionshinderservicens rådgivning och handledning hjälper personer med funktionsnedsättning samt deras närstående med frågor som rör funktionshinderservicen. Du får rådgivning, handledning och information om funktionshinderservicen, samt hjälp med att ansöka om service, till exempel gällande vilka bilagor du ska bifoga till ansökan.

Börja med att ringa det område som ansvarar för funktionshinderservice i din kommun. Vår uppgift är att hitta sådana tjänster för dig som hjälper dig att leva ett självständigt liv.

Innan du blir kund hos funktionshinderservicen görs en individuell bedömning av ditt servicebehov. Bedömningen görs av en socialarbetare eller socialhandledare vid Varhas funktionshinderservice. En servicehandledare vid funktionshinderservicen hjälper dig eller dina närstående med att ansöka om service, och ger vid behov råd i frågor som gäller inlämnande av dina uppgifter från hälso- och sjukvården.

Du kan ansöka om funktionshinderservice med en elektronisk blankett på Varhas webbplats. Efter att du har skickat in blanketten kontaktar personalen från funktionshinderservicen dig för att komma överens om bedömning av ditt servicebehov.

Socialhandledning är en målinriktad, tidsbegränsad och intensiv tjänst som baserar sig på din klientplan och utgår från de tjänster du behöver. Vi håller möten med dig, gör hembesök och hjälper dig med att besöka andra tjänster och serviceställen. Vi håller kontakt per telefon och meddelanden samt distansförbindelser.

Vad kostar det?

Särskild service enligt lagen om funktionshinderservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är kostnadsfri. Vissa kundavgifter enligt klientavgiftslagen som fastställts av välfärdsområdet kan ändå tas ut av dig, såsom måltidsavgift, självriskandel för färdtjänst eller kostnader i anslutning till normalt boende, såsom hyra, el- och vattenavgift samt avgift för livsmedelsråvaror.

För vem?

Funktionshinderservicen är avsedd för personer som har långvarig och bestående sjukdom, funktionsnedsättning eller funktionshinder och som därför behöver stöd och hjälp i vardagen. Funktionshinderservicen kompletterar andra social- och hälsovårdstjänster när de inte räcker till eller lämpar sig för behoven hos en person med funktionsnedsättning.  

Rådgivning och handledning för funktionshinderservice tillhandahålls alla invånare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i välfärdsområdet.

Gör så här

Ring det funktionshinderserviceområde som ansvarar för funktionshinderservice i din kommun.

Om du vill ansöka om funktionshinderservice ska du fylla i den elektroniska blanketten på Varhas webbplats. Blanketten kan fyllas i och skickas elektroniskt. Du kan också skriva ut en pdf-blankett och skicka den ifyllda ansökan till det område som ansvarar för funktionshinderservice i din kommun.

Om du redan är klient hos funktionshinderservicen i Varha och vill ansöka om en ny tjänst eller ändring i en redan beviljad tjänst ska du kontakta din egen kontaktperson vid funktionshinderservicen.

Servicekanaler