Hoppa till huvudinnehåll

Krävande funktionshinderservice

Krävande funktionshinderservice är avsedd för personer i alla åldrar som behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Stöd och handledning ges också till närstående och andra som deltar i vården.

Vår verksamhet sätter individen i fokus så att vi stärker självbestämmanderätten och uppmärksammar varje klient – våra klienters individuella behov är vår utgångspunkt.

Servicehandledning, krävande funktionshinderservice

Till krävande funktionshinderservice hör bl.a. kris-, undersöknings- och rehabiliteringtjänster, boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning. Vi erbjuder också expert- och läkartjänster.

Du kan kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Den krävande funktionshinderservicens servicehandledning ger vid behov dig eller dina närstående råd och information om hur du kan ansöka om servicen.

Nyheter från krävande funktionshinderservice

Invånartidning

Varhas invånartidning delas ut till alla hem i Egentliga Finland i maj

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde delar ut en tvåspråkig invånartidning till alla hem i mitten av maj. Den 12-sidiga tidningen innehåller de viktigaste…

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyhet

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1…

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…

Internationellt samarbete för att främja psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nyhet

Hur kan den psykiska hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning främjas? Den här frågan söker man svar på under kongressen Best practices –…