Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård

Målet för elev- och studerandevården är att främja elevens/den studerandens hälsa, sunda uppväxt och utveckling samt att stödja psykiskt hälsa i samarbete med föräldrar, lärare och övrig elevhälsan. Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri hälsovård för alla grundskoleelever. Studerandehälsovården är avsedd för studerande på andra stadiet (gymnasier, yrkesinstitut) oberoende av hemort.