Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevård, dvs. elevhälsotjänster, tillhandahålls i skolor och läroanstalter för att främja, upprätthålla och skapa förutsättningar för elevers och studerandes lärande, psykiska och fysiska hälsa samt sociala välbefinnande.

Elev- och studerandevården är ett systematiskt och multiprofessionellt samarbete mellan kommunernas undervisningsväsende och välfärdsområdet. Arbetet görs i samråd med eleverna och studerandena samt deras vårdnadshavare och vid behov andra samarbetsparter.

Tjänsterna består av psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovård. Elevhälsotjänsterna är lagstadgade och avgiftsfria.