Hoppa till huvudinnehåll

Stödboende, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Stödboende är för vuxna som behöver stöd dagtid och handledning för ett självständigt boende. Servicetagaren hyr eller äger sin lägenhet i enhet eller i anslutning till enhet.

Du får stöd dagtid och handledning så att du kan klara vardagen så självständigt som möjligt i ditt eget hem. Samtidigt får du också stöd för att stärka dina livsledningsförmågor och din delaktighet samt att behålla dina sociala relationer.

Du får boendestödet på förhand planerat utgående från individuella behov. Stödboende kan innehålla till exempel

  • stöd för att sköta ditt hem
  • stöd för skötsel av hygienen
  • stöd med planering av uppköp och matlagning samt stöd vid butiksbesök och
  • matlagning
  • stöd i att hantera din ekonomi
  • stöd i att planera och ta hand om din fritid
  • stöd för deltagande i arbets-/dagverksamhet eller arbetslivet
  • stöd för kommunikation och i sociala relationer

För vem?

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Du kan kontakta social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice inom Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Servicekanaler

Bostadsvägens serviceenhet

Peppargränds serviceenhet

Smålands serviceenhet