Hoppa till huvudinnehåll

Principerna för servicenätet

När vi planerar servicenätet beaktar vi följande: befolkningens servicebehov, servicens tillgänglighet, fastigheternas skick, säkerhet och partnerskap när det gäller användningen av lokalerna, ekologisk hållbarhet, tillgång på personal, effektiv användning av personalresurser, minskning av den använda fastighetsytan samt skyldigheter som åläggs av lagen och myndigheterna.