Hoppa till huvudinnehåll

Byte av hälsocentral

Val av hälsocentral och anvisningar för hur meddelar om ditt val

Varje invånare har en egen hälsocentral som fastställs utifrån adressen. Som kund/patient inom den offentliga hälsovården kan du ändå välja vilken hälsocentral du vill använda. Du kan välja en hälsocentral i ditt eget välfärdsområde, eller en hälsocentral någon annanstans i Finland.  Den hälsocentral som du valt ansvarar för din vård.

Tjänster inom primärvården är öppen hälsovård, rehabilitering, barn- och mödrarådgivning, mentalvårds- och missbrukartjänster samt mun- och tandvård. Hälso- och sjukvårdslagen anger närmare vilka tjänster som hör till primärvården.

Följande hälsocentraler ansvarar för primärvården i Egentliga Finlands välfärdsområde:

 • Masku och Virmo hälsocentral
 • Letala hälsocentral
 • Nystad hälsocentral
 • Loimaa hälsocentral
 • Pöytis hälsocentral
 • Lundo hälsocentral
 • S:t Karins hälsocentral
 • Pemar-Sagu hälsocentral
 • Pargas hälsocentral
 • Kimitoöns hälsocentral
 • Reso hälsocentral
 • Nådendals hälsocentral
 • Rusko hälsocentral
 • Salo-Somero hälsocentral
 • Åbo, hälsocentralen Centrum
 • Åbo, Tallbacka hälsocentral
 • Åbo, Runosmäki hälsocentral
 • Åbo, Kråkkärrets hälsocentral
 • Åby, Kyrkovägens hälsocentral
 • Åbo, Pansio  hälsocentral

Du kan byta hälsocentral i Egentliga Finlands välfärdsområde på två sätt:

 • Använd formuläret på den här sidan: formuläret skickas till din nya hälsostation. Du kan också skicka formuläret per post. Postadresserna finns längre ner på den här sidan.
 • Med en fritt formulerad anmälan direkt till den nya hälsocentralen eller via tjänsten suomi.fi till Egentliga Finlands välfärdsområde (under "sköta ärenden elektroniskt"). Uppge följande i ditt meddelande: ditt fullständiga namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, nuvarande hälsocentral och den hälsocentral där du vill få icke-brådskande vård i fortsättningen.

Observera:

 • Du kan uträtta ärenden vid din nya hälsocentral senast tre veckor efter att anmälan har mottagits.
 • Bered dig på att bevisa din identitet med hjälp av pass eller bildförsett identitetskort när du uträttar ärenden vid din nya hälsocentral för första gången. 
 • Du kan byta hälsocentral högst en gång per år.
 • Familjemedlemmar kan vara kunder vid olika hälsocentraler. Barnet byter inte hälsocentral automatiskt när vårdnadshavaren gör det, utan varje familjemedlem ska göra en egen anmälan. Anmälan för ett minderårigt barn kräver samtycke/underskrift av båda vårdnadshavarna.
 • Vid behov kan service erbjudas även på ett annat verksamhetsställe än på din egen hälsocentral.