Hoppa till huvudinnehåll

Arbete med familjer med särskilda behov, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Arbetet med familjer med särskilda behov är avsett som stöd för familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd. Syftet är att stärka och öka familjens egna resurser samt att stödja hela familjens välmående. Vi strävar efter att hjälpa familjen att orka i vardagen, samt att förebygga utmanande situationer.

Vi erbjuder stöd- och handledningstjänster också för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd som bor ensamma.

Våra expertområden:

  • flerfunktionsnedsättning och svår funktionsnedsättning
  • autismspektrumstörningar
  • utmanande beteende.

Arbetet med familjer med särskilda behov utgår från familjens helhetssituation och målet är att skapa en fungerande vardag för hela familjen. I arbetet kombineras specialvård och planmässigt familjearbete i hemmet.

Vad kostar det?

Mer information om kundavgifterna i Egentliga Finlands välfärdsområde:

varha.fi/sv/information-om-varha/som-kund-inom-valfardsomrade/kundavgifter-och-kundfakturering/kundavgifter

För vem?

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet.

Arbetet med familjer med särskilda behov är avsett som stöd för familjer som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd.

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledningen vid den krävande funktionshinderservicen dig eller dina närstående råd om hur du ansöker om service.

Servicekanaler