Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Lapsiperheidenpalvelut (Kaarina, Paimio, Sauvo)

Keywords:

Contact information and opening hours

Opening hours

Open by appointment
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Lapsiperheiden palveluiden avulla tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Tarkoituksena on tukea perhettä muutokseen niin, että lapsen on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä.

Tuen tarpeeseen voi liittyä esimerkiksi:
* lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
* lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit
* lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteet tai lapsen väkivaltaisuus
* vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat
* lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
* ristiriidat perheessä
* muut kriisit

Lapsiperhesosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on yhdessä perheen kanssa vahvistaa perheen omia voimavaroja ja toimintaedellytyksiä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä lieventää elämäntilanteen vaikeuksia.

Lapsiperhesosiaalityön asiakkuus ja palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen ja haluun ottaa tukea vastaan. Lapsiperhesosiaalityötä tehdään yhteistyössä perheiden sekä heidän läheisten ja lapsen elämää tuntevien ammattilaisten kanssa.

Palvelu on maksuton.

Palvelu on suunnattu avun ja tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lapsiperheiden sosiaalityön piiriin tullaan pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Perheiden palveluntarve ja heille järjestettävät palvelut arvioidaan sosiaalihuoltolain perusteella. Asiakkuus päättyy, kun tuen tarve lakkaa.