Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.12.2023 14.00

Salo, Somero

Perhevalmennusta salolaisille ja somerolaisille synnyttäjille

Avainsanat:

Salolaisille ja somerolaisille synnyttäjille järjestetään neliosainen perhevalmennus. Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhemmuuteen kasvua ja perheeksi tulemista sekä antaa tietoa raskauden ajan hyvinvointiin, synnytykseen ja vauvanhoitoon liittyvissä asioissa.

Odottava äiti istuu sohvalla ja mies silittää hänen vatsaansa.

Perhevalmennusillat järjestetään klo 17–19 pääosin etänä. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille salolaisille ja somerolaisille lasta odottaville perheille. Lisätietoa voit kysyä omalta terveydenhoitajaltasi.

Perhevalmennusillat

Ilmoittautumislinkit julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen valmennuskertaa tälle sivulle. Ilmoittaudu viimeistään kaksi päivää ennen valmennusta.

Perhevalmennusiltojen sisältö

Vanhemmaksi kasvaminen ja seksuaaliterveys

Valmentajina psykologi ja seksuaalineuvoja.

Tieto vanhemmaksi tulemisesta herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia, jotka muuttuvat raskauden edetessä ja lapsen syntymän jälkeenkin. On tärkeää miettiä, millainen vanhempi haluat tai et halua olla ja mitä odotuksia juuri sinun vanhemmaksi tulemiseesi liittyy, vaikka kaikkea ei voikaan ennakoida. Psykologin osuudessa herätellään pohtimaan parisuhdetta ja sen vaalimista raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Osuudessa korostetaan turvallisen kasvuympäristön ja vuorovaikutuksen merkitystä lapselle ja kerrotaan, miten siihen voi vanhempana vaikuttaa. Tavoitteena on myös tukea tulevien vanhempien valmiutta käsitellä uuden elämäntilanteen herättämiä ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.

Psykologin osuuden sisältö mm.:

 • Perheen merkitys lapselle
 • Parisuhde raskauden aikana, parisuhteen vaaliminen
 • Valmistautuminen vauvan syntymään
 • Äidiksi ja isäksi kasvaminen
 • Synnytyspelot ja synnytystapahtuma psykologin silmin
 • Baby blues ja synnytyksen jälkeinen masennus
 • Mentalisaatio vanhemmuudessa
 • Elämää vauvan kanssa
 • Riittävän hyvä vanhemmuus

Linkit lisätietoihin:

Seksuaalineuvonnan osuudessa käsitellään sitä, miten raskaus, synnytys sekä pikkuvauva-aika muuttavat parisuhteen seksuaalisuutta monin tavoin. Hormonit, kehon muutokset sekä kahdenkeskeisen ajan väheneminen haastavat usein parien seksuaalisuuden toteutumista ja molempien tarpeiden huomioimista. Näiden tilanteiden ennakointi ja tieto raskauden eri vaiheiden vaikutuksista seksuaalisuuteen helpottaa vanhempien sopeutumista muuttuneeseen tilanteeseen.

Lue lisää muun muassa seksuaalisuudesta Väestöliiton verkkosivuilta.
Lisätietoa raskaudesta, synnytyksestä ja seksuaalisuudesta saat Terveyskylän verkkosivuilta.

Linkit lisätietoihin:

Ravitsemus ja suu

Valmentajina ravitsemusterapeutti ja suuhygienisti

Perhevalmennus kerta sisältää kysymyksiä ja vastauksia ravinnosta sekä suun terveydestä. Ravitsemusterapeutti kertoo ravitsemussuosituksista ja ruoasta raskaus- ja imetysaikana sekä lyhyesti imeväisikäisen ruoastakin. Suuhygienistin osuus perhevalmennuksessa sisältää raskaus ajan vaikutuksia suun terveyteen sekä asiaa vauvan suunterveydestä ja hän antaa omahoito-ohjeet.

Lisätietoa raskauden ajan ravinnosta ja suun terveydestä:

Hyvinvoiva vanhempi – terve vauva

Valmentajina fysioterapeutti ja ehkäisevä päihdetyöntekijä.

Fysioterapeutin osuudessa käydään läpi raskauden vaikutuksia kehoon, kerrotaan raskaudenajan ja synnytyksen jälkeisestä liikunnasta sekä lantionpohjan toiminnasta.

Ehkäisevän päihdetyön osuudessa tulevia vanhempia kannustetaan pohtimaan omia terveystottumuksiaan tulevan muutoksen edessä. Päihteettömyys ja savuttomuus tukevat odottavan äidin omaa hyvinvointia ja sikiön tervettä kehitystä. Vastuulliset vanhemmat huolehtivat omasta jaksamisestaan ja lapsen turvallisesta kasvuympäristöstä välttämällä runsasta alkoholin käyttöä sekä esiintymistä päihtyneenä lapsen seurassa.

Linkit lisätietoihin: 

Vauvan syntymä

Valmentajina äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat.

Valmennukseen on hyvä osallistua noin 1–2kk ennen laskettua aikaa. Neuvolaterveydenhoitajien osuudessa käsitellään synnytystä ja vahvistetaan tulevien vanhempien tietoja ja taitoja vauvan hoidossa. Valmennuksessa käydään läpi muun muassa imetystä, vauvan kylvetystä, ihon hoitoa ja yleisimpiä pikkuvaivoja.

Valmennuskäynnin alussa ennaltaehkäisevä perhetyö esittäytyy ja kertoo toiminnastaan. Ennaltaehkäisevän perhetyön osuudessa kerrotaan perhetyön mahdollisuudesta tukea vanhemmuudessa ja vauvan hoidossa.

Synnytysvalmennus

  Äitiysneuvolan ensimmäisen erikoissairaanhoidon lähetteen yhteydessä sinut on liitetty Tyksin Raskaana olevan digihoitopolkuun, josta saat lisätietoja Tyksin yleisistä käytänteistä. Olet saanut ohjeet polulle liittymiseen tekstiviestitse.

  Synnytysvalmennuksesta saat lisätietoa ja ajanvarauksen voi tehdä Tyksin sivuilta. 

  Linkit lisätietoihin