Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (gerontologinen sosiaalityö)

Avainsanat:

Ikääntyneiden parissa tehtävä sosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö on muutokseen pyrkivää ja tavoitteellista työtä, jolla tuetaan asiakasta haastavissa elämäntilanteissa ja kriiseissä, elämän muutostilanteissa, arjen hallinnassa, taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä arvioidaan tuen tarvetta ja ohjataan oikeiden palveluiden piiriin. Työskentelyllä pyritään saamaan positiivista muutosta asiakkaan elämään ja arkeen.

Sosiaaliohjaus on kokonaisvaltaista asiakkaan auttamista, tarvittavien palveluiden pohtimista ja auttamista asiakasta kiinnittymään niihin, asiakkaan motivointia, rinnalla kulkemista, asiakkaan voimavarojen vahvistamista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Gerontologinen sosiaalityö on erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden auttamista ja tukemista. Asiakkaina on pääsääntöisesti yli 65-v henkilöt, joilla ei ole omais- ja läheisverkostoa tukena ja joilla on erityisiä haasteita selviytyä arjesta tai joilla ongelmat ovat kasautuneet.

Miten saat palvelua?

Jos ei vielä saa ikääntyneiden palveluita, voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Myös omainen voi ottaa yhteyttä.

Jos huoli herää itsestä tai ikääntyneestä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voi tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoituslomaketta käytetään tilanteissa, jotka eivät vaadi kiireellistä selvitystä tai avuntarvetta. Ilmoitukset käsitellään arkipäivisin.

Kiireellisessä tilanteessa ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai hätätilanteissa soita 112.

Asiointikanavat

Huoli-ilmoitus

Kauppatorin Monitori