Hyppää pääsisältöön

Ehkäisypalvelujen kehittäminen

Tyttö ja poika reppuselässä

Ehkäisypalvelujen kehittämisen projekti on toiminut ajalla 1.6.202231.12.2023:

Tavoitteena oli:

  1. Edistetään alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Käynnistetään koko Varsinais-Suomen kattava maksuttoman ehkäisyn kokeilu. 
  2. Varmistetaan laadukkailla koulutuksilla terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen liittyen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen.
  3. Kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia työnjaon malleja, jolla vastataan alueen palvelutarpeeseen.

Miten tavoitteet saavutettiin?

1. Maksuttoman ehkäisyn kokeilu oli käynnissä laajamittaisena 1.11.2022–31.12.2023. Kokeilussa kaikilla varsinaissuomalaisilla alle 25-vuotiailla oli oikeus maksuttomaan ehkäisyyn ehkäisyvalmisteesta riippumatta. Tämän myötä myös käytäntöjä yhtenäistettiin ja kehitettiin, esim. yhtenevät kirjaamiskäytännöt, ajanvaruskäytännöt ym.

Maksuttoman ehkäisyn jatkosta on tehty hyvinvointialueen tasoinen päätös ja se jatkuu Varhan omana toimintana 1.1.2024 alkaen.

2. Terveydenhuollon ammattilaisten osaamista on vahvistettu mm. laadukkaiden täydennyskoulutusten avulla, kuten säännöllisen synnytyksen jälkitarkastus -koulutus sekä kierukan ja kapselin asetuskoulutus. Lisäksi projektissa järjestettiin muita koulutuspäiviä ja webinaareja, kuten ehkäisymenetelmien ja seksuaaliterveyden edistämisen koulutuspäivä, seksitautien koulutuspäivä ja webinaari, seksuaalisen väkivallan ja häirinnän webinaarisarja ym.

Näiden avulla seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen on tuotu osaksi laadukasta perhekeskustyötä. Seksuaalineuvonnan tarjoamista hyvinvointialuetasoisesti on selvitetty ja raportoitu ja jatkokehittäminen käynnistetty osana Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanketta.

3. Tehtävänsiirtoihin liittyen järjestettiin pilotteja. Jatkossa synnytyksen jälkitarkastuksia suorittavat terveydenhoitajat tai kätilöt kahdessa toimipisteessä sekä kierukan asetuksia yhdessä toimipisteessä. Tehtävänsiirtoihin liittyvät neuvottelut ovat muilta osin kesken. Ehkäisyneuvontaa jalkautettiin enemmän koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Terveyskasvatuksen keinoja on tehostettu ja asian tärkeyttä tuotu esille esimerkiksi uusiin kouluterveyskyselyn tuloksiin peilaten.

Yhteystiedot:

Taru Elo
taru.elo@varha.fi
Puh. 0449072916