Hyppää pääsisältöön

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittämisohjelma

Pariskunta aikuissosiaalityöntekijällä, papereita pöydällä

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittämisen projekti käynnistyi tammikuussa 2022.

 Tavoitteina ovat:

  1. Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden määrittely

Olemme tehneet yhtenäisiä kuvauksia sosiaalipalveluista ja toimintamalleista, jotta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaat saavat jatkossa mahdollisimman tasa-arvoista palvelua asuinkunnasta riippumatta. Yhdessä hanketyöntekijöiden, hyvinvointialueen päälliköiden ja esihenkilöiden, asiakastyötä tekevien, yhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa pohdimme, miten työikäisten sosiaalipalvelut parhaiten vastaavat asukkaiden tarpeisiin. Selvitämme mitä palveluja ja erityisosaamista voidaan keskittää, ja samalla yhteisösosiaalityössä katse nostetaan yksilöllisestä korjaavasta asiakastyöstä ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia lisäävään toimintaan yhdessä asukkaiden, alueiden ja yhteisöjen kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta pohditaan osana kuntoutuspalvelujen kokonaisuutta.

  1. Monialainen työskentely sote-keskuksessa

Osalla asukkaista on hyvin haastava elämäntilanne ja palveluja saattaa olla monessa eri yksikössä. Monialaisella yhdessä tekemisellä voimme koota asiakkaan tarpeita vastaavan palveluiden kokonaisuuden huomioiden ihmiselämän moninaisuuden. Sosiaali- ja terveydenhuollon työparimallia asiakasohjauksessa pilotoidaan kahden hankkeen voimin (asiakasohjauspilotti). Pilotoinnin kokemusten perusteella luodaan monialaisen työskentelyn malli.

  1. Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen ja sosiaalityön tietoperusteinen kehittäminen

Olemme luoneet ehdotuksen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta hyvinvointialueella jatkossa. Kehitämme erityisesti sosiaalisen raportoinnin prosessia, jossa ammattilaiset raportoivat sosiaalityön arjessa kohtaamistaan ilmiöistä. Nämä tiedot yhdistetään saatavilla olevaan tilastotietoon. Yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa nostamme jatkossa myös asiakkaiden kokemustietoa ja tarpeita aiempaa paremmin esiin.  Luomme yhteistyörakenteet, jossa kertyvää tietoa hyödynnetään osana palveluiden kehittämistä ja päätöksentekoa sekä hyvinvointialueella että valtakunnallisesti. Olemme mukana sosiaalihuollon kehittämisrakenteen luomisessa hyvinvointialueelle, ja laadimme ehdotuksen sosiaalihuollon vaikuttavuuden arvioinnin ja laadun kehittämisestä, sekä yhtenäisistä vaikuttavuuden arvioinnin työkaluista.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teemme työikäisten sosiaalipalveluiden kehittämishankkeessa tiiviisti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisissa työpajoissa, työryhmissä ja seminaareissa, tuoden sosiaalista näkökulmaa osaksi sote-palveluiden kehittämistä.

Julkaisut

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen vaatii perustan kuntoon laittamista nopeasti

https://vasso.fi/tyoikaisten-sosiaalipalvelujen-kehittaminen-vaatii-perustan-kuntoon-laittamista-nopeasti/

Sosiaalityö ja -ohjaus sote-keskuksiin terveydenhuollon rinnalle – Kohti yhteistä tekemistä

https://vasso.fi/sosiaalityo-ja-ohjaus-sote-keskuksiin-terveydenhuollon-rinnalle-kohti-yhteista-tekemista/

Rakenteellisen sosiaalityön työpaperi ja sosiaalisen raportoinnin materiaalit

www.vasso.fi/sosiaalinenraportointi#aineistot

Sosiaalisen raportoinnin kuvaus Innokylässä

Sosiaalisen raportoinnin työkalu | Innokylä (innokyla.fi)

Blogitekstit systeemisestä vaikuttavuudesta ja kestävästä kehityksestä

Sosiaalisesti kestävä kehitys rakennetaan perustarpeiden ymmärryksen pohjalle – Dialogiblogi (utu.fi)

”Mulle on ollut tärkeä kokemus, et joku kontakti perustuu mun hyvinvoinnille ja sen edistämiselle” – sosiaalisen ja systeemisen ymmärryksen vahvistaminen avaa uusia mahdollisuuksia palvelujärjestelmälle – Dialogiblogi (utu.fi)

Lisätiedot

Laura Leppänen
projektipäällikkö
laura.leppanen@varha.fi
Puh. 050 556 8806