Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen

Nainen esittelee pöydällä papereita, pieni tyttö on miehen sylissä ja katsoo pöydälle

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023).

  1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

Kahdella alueella: Salo-Somero ja Mynämäki-Uusikaupunki-Pyhäranta-Kustavi-Taivassalo-Laitila-Masku-Nousiainen-Vehmaa on 1.3.2023 alkaen käynnistetty pilotit, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä terveydenhuollon ammattilaisia. Nämä tiimit tarjoavat puhelimitse arkisin klo. 8.3015 sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta työikäisille, lapsiperheille ja vammaisille. Lisäksi nämä tiimit vastaanottavat kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset/yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä Pyydä apua -napin kautta saapuvat yhteydenotot. Tiimin terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarpeen mukaan tarjoamaan hoidontarpeen arviointia sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdehuollon palvelua niille asiakkaille, jotka ohjautuvat kyseiseen tiimiin. Tiimin työntekijät pyrkivät yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamaan asiakkaan tilanteen ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin. Tarvittaessa asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen arviointi. Työntekijät työskentelevät eri toimipisteissä ja jalkautuvat asiakkaiden koteihin.

  1. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Uuden toiminnan avulla käännetään painopistettä varhaisiin tukitoimiin. Piloteissa pohditaan, miten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen palveluja voidaan hyödyntää sosiaalihuollon ohjauksessa ja neuvonnassa ja miten asiakkaita ohjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kevyiden palveluiden piiriin. Salo-Somero-alueella pilotoidaan myös yhteisiä prosesseja vammaispalvelun kanssa liittyen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin.

  1. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Yhdessä hanketyöntekijöiden, pilotteihin osallistuvien työntekijöiden, hyvinvointialueen päälliköiden ja esihenkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa pohdimme, miten työikäisten, lapsiperheiden ja vammaisten sosiaalihuollon neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi tulisi hyvinvointialueella järjestää. Lisäksi on tarkoitus kokeilla hoidon tarpeen arvioinnin ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen mahdollisuuksia näissä yksiköissä, niille asiakkaille, jotka ovat kyseiseen yksikköön ohjautuneet.

Projektissa tehdään paljon töitä yhdyspinnoilla, esim. maakunnallisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen, alueellisen sosiaali- ja vammaispalvelun, perhekeskusten sekä ikääntyneiden palvelujen kanssa.

Tavoitteena on, että ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi on yhdenvertaista, oikea-aikaista sekä asiakasystävällistä kaikille hyvinvointialueen asukkaille asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta.

Lisätiedot

Rebecca Sjöholm
Projektipäällikkö

rebecca.sjoholm@varha.fi

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke