Hoppa till huvudinnehåll

Verksamheten vid Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området

Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området ingår i det riksomfattande nätverket för kompetenscentrum. Verksamheten regleras av lagen och förordningen om kompetenscentrumverksamhet. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar kompetenscentrumens basverksamhet.

Kompetenscentrumet blev en del av Egentliga Finlands välfärdsområde genom en överlåtelse av rörelse 1.4.2024.

Kontaktuppgifter

Soile Merilä
Chef för kompetenscentrumet inom det sociala området
tfn 044 201 7532

soile.me­ri­la@varha.fi

Ville Santalahti
Utvecklingschef
tfn 050 559 0701

ville.san­ta­lah­ti@varha.fi