Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin on oikeus, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Järjestettäviin palveluihin kuuluvat vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, sopeutumisvalmennus, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Vammaispalvelun hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lääkärin tai jonkun muun asiantuntijan lausunto.

Kaikille asiakkaille tehdään palvelutarpeen arvio.