Hyppää pääsisältöön

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Avainsanat:

Jos sinulla tai omaisellasi on useita lääkkeitä ja vaikeuksia hallita tai muistaa ottaa oikea lääke/lääkemäärä oikeaan aikaan, annosjakelurullat auttavat lääkityksen noudattamisessa omatoimisesti.

Lääkkeiden koneellisella annosjakelulla tarkoitetaan säännöllisesti otettavien lääkkeiden jakamista dosetin sijaan annospusseihin. Apteekki toimittaa koneellisesti jaetut annospussit hoitoyksikköön kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa rullissa. Ennen siirtymistäsi annosjakeluun lääkäri ja apteekki arvioivat, soveltuuko lääkityksesi annosjakeluun ja tarkastavat myös, että lääkkeiden ottoajat ovat kokonaislääkityksen kannalta parhaat mahdolliset.

Kotihoito toimittaa annosjaetut lääkkeet asiakkaalle kotiin kahden viikon välein. Asumispalveluissa hoitajat antavat lääkkeet annospusseista asukkaille. Annosjakelupussi sisältää yhden ottokerran lääkkeet. Annosjakelupusseihin on kirjattu asiakkaan nimen lisäksi lääkkeiden nimet, vahvuudet ja ottoaika.

Sinulle voidaan myöntää palveluseteli, joka kattaa annosjakelupalvelun kulut ja apteekki laskuttaa sinulta annosjakelulääkkeistä kelakorvauksen jälkeen jäävän omavastuuosuuden. Yleensä apteekki laskuttaa tilisopimusasiakkaita kuukausittain.

Palvelun maksullisuus

Palveluseteli kattaa annosjakelupalvelun kulut. Palvelusetelin arvo on tasasuuruinen, eikä siinä ole omavastuuta.

Jos sinulla tai omaisellasi on vaikeuksia lääkityksen hoitamisessa, mutta ei ole muuta (kotihoidon) palveluntarvetta, voit kysyä annosjakelupalvelusta omasta apteekistasi. Apteekki laskuttaa silloin toimitetuista annosjakelulääkkeistä kelakorvauksen jälkeen jäävän omavastuuosuuden lisäksi annosjakelutyöstä perittävän palvelumaksun.

Parasta palvelua

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluseteli myönnetään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen oman tuotannon kotihoidon asiakkaalle tai asumispalveluiden asiakkaalle. Myöntämisperusteet kotihoidon asiakkuudelle tai asumispalveluihin on määritelty erikseen. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan lääkkeiden jakamiseen tai ottamiseen liittyvät ongelmasi sekä kykysi omatoimisesti käyttää annosjakelupalvelua.

Miten saat palvelua?

Annosjakelupalvelusta saat lisätietoja sinua hoitavalta Varhan oman tuotannon kotihoidon tai asumispalveluiden henkilökunnalta.

Kun sinulle on myönnetty palveluseteli, voit valita itse, mistä apteekista haluat palvelun hankkia. Ajantasainen luettelo lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajista eli apteekeista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella löytyy nettisivulta ParastaPalvelua.fi. Myös kotihoidosta tai hoitoyksiköstä voit kysyä apteekkien toiminta-alueista.

Kotihoidon tai asumisyksikön hoitajat toimittavat apteekin ja asiakkaan väliset annosjakelu- ja tilisopimukset asiakkaalle ja allekirjoitetut sopimukset apteekille, joten asiakkaan asiointia apteekissa ei tarvita.

Asiointikanavat

Ei tuloksia