Hoppa till huvudinnehåll

Maskinell dosdispensering av läkemedel

Nyckelord:

Om du eller en närstående har flera mediciner och har svårt att klara eller komma ihåg att ta rätt medicin/mängd medicin vid rätt tidpunkt, hjälper dosfördelningsrullarna dig att följa medicinen på egen hand.

Maskinell dosdispensering av läkemedel innebär att läkemedel som ska tas regelbundet, doseras i dospåsar. Apoteket levererar fördelade dospåsar till enheten i rullar motsvarande två veckors behandlingstid. Innan du går över till dosfördelning bedömer läkaren och apotek om din medicin är lämplig för dosfördelning och kontrollerar även att tiderna för att ta medicinen är det bästa möijliga för den totala medicineringen.

Hemtjänsten levererar de doserade läkemedlen hem till kunden varannan vecka. Inom boendetjänster ger sjuksköterskor mediciner från dospåsar till de boende. Dosfördelningspåsen innehåller läkemedlen för en dos. Läkemedlen är förpackade i doseringspåsar som är tydligt märkta med kundens namn, tidpunkt för intag av läkemedlet samt namn och styrkor på läkemedlen i påsen.

Du kommer att få en servicekupong som täcker kostnaderna för dosfördelningstjängsten och apoteket fakturerar dig för den självriskdel som återstår efter spiralersättningen för dosfördelningsläkemedlen. I allmänhet fakturerar apoteket kontoavtalskunder månadsvis.

Vad kostar det?

Servicekupongen täcker kostnaderna för dosleveranstjänsten. Värdet på servicekupongen är lika och det finns ingen självrisk.

Om du eller din anhöriga har svårigheter att hantera mediciner, men det finns inte något annat (hem)servicebehov, kan du fråga om dosfödelningstjänsten på ditt apotek. Apoteket fakturerar dig för den självriskdel som återstår efter spiralersättningen för dosfördelningsläkemedlen utöver serviceavgift som tas ut för dosfördelningsarbetet.

Parasta palvelua

För vem?

Servicekupong för maskinell dosfördelning av läkemedel utfärdas till en t.ex kunder som får hemtjänst eller får boendeservice via självproducerade boendetjänster inom Egentliga-Finland. Bidragskriterierna för hemtjänstkunder eller boendetjänster definieras separat.

Servicebehovsbedrömningen tar hänsyn till din förmåga att använda dos distributionstjänsten på egen hand.

Gör så här

När du har fått en servicekupong, väljer du vilket apotek du vill få tjänsten från. En uppdaterad lista över serviceproducenter inom den maskinella dosdispenseringen av läkemedel inom Egentliga Finlands välfärdsområde finns på webbplatsen Parasta Palvelua.fi. Du kan också fråga om apotekens verksamhetsområden för hemtjänst eller vårdenheten.

Hemvårdens eller boendetjänsters sjuksköterskor tar hand om förmedlingen av dispenserings- och kontoavtalen mellan apoteket och kunden så det finns inget behov för kunden att besöka apoteket.

Servicekanaler