Hyppää pääsisältöön

Päiväpaikka Villa kotona asuville muistisairaille

Avainsanat:

Muistipäivätoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja toimijuutta ylläpitävää toimintaa. Päiväpaikka Villa on auki arkisin. Toiminta mahdollistaa asiakkaille aktiivista tekemistä, sosiaalisia suhteita sekä tukee muistisairautta sairastavien omaisia. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaan olemassa olevia voimavaroja ja siirtää mahdollisten muiden palveluiden tarvetta.

Palvelun maksullisuus

Asiakkaan omavastuu 26 €/pv (sisältää ohjatun toiminnan lisäksi kuljetukset sekä ateriat) tai 20 €/pv ilman kuljetuksia.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Asiakkaalla on diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus.

Miten saat palvelua?

Asiakkaat ohjautuvat muistipäivätoimintaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen muistipäivätoiminnan koordinoijan kautta; lähetteen voi tehdä mm. muistikoordinaattori, kotihoito tai geriatrinen arviointiyksikkö.

Asiointikanavat

Ei tuloksia