Hoppa till huvudinnehåll

Pilotstudier som stöder utveckling av effektivitetsbaserad styrning

I pilotstudierna byggs en modell för uppföljning och styrning av genomslagsinformationen i två stora servicehelheter i enlighet med nationella riktlinjer och mål.

Resultaten från piloterna utnyttjas vid utvecklingen av praxis för dokumentation och rapportering av social- och hälsovårdstjänster på basnivå.

Servicehelheter som är under pilotförsök