Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av dokumentationspraxisen inom social- och hälsovården

Nationellt enhetlig dokumentationspraxis och -anvisning av kunduppgifter underlättar dataöverföringen mellan olika informationssystem. Genom att förenhetliga detta kommer onödig belastning på social- och hälsovårdstjänsterna att minska. Dessutom främjar det statistikföring och utnyttjande av information som stöd för forskning, utvärdering och kunskapsbaserad ledning i servicesystemet.

Vi främjar införandet och utvecklingen av nationell praxis och anvisningar för dokumentation i välfärdsområdet. Under projektets gång utvecklas en modell för utveckling av dokumentation och utbildning, och modellen är avsedd att finnas kvar efter att projektet avslutats. Målet är också att bilda och utveckla områdets egna dokumentationsnätverk så att informationsutbytet mellan olika instanser skulle vara smidigt i fortsättningen.

Kontaktuppgifter

Dokumentationskoordinatorn för socialvården 
Marianna Heikkilä
marianna.heikkila@varha.fi 
Tlf 050 5437755​

Dokumentationskoordinatorn för hälsovården 
Jaana Numminen
Jaana.numminen@varha.fi 
Tlf 044 721 4243​