Hoppa till huvudinnehåll

Digitala system för personal

Virtuell social- och hälsocentral, hantering av digitala distanstjänster

I programmet Framtidens social- och hälsocentral inleddes i slutet av 2021 åtgärder för en virtuell social- och hälsocentral (TF) vilket har haft ett nära samarbete med såväl välfärdsområdets IKT-beredning och den övriga beredningsorganisationen, det gångna strukturreformsprojektet samt RRP-aktörerna.

I åtgärden genomförs en plan för välfärdsområdet för innehållet i en regional virtuell social- och hälsocentral, verksamhetsprocesserna och de tekniska lösningarna. För att kunna främja detta multiprofessionella utvecklingssamarbete och eventuell regional förvaltning och samordning av elektroniska distanstjänster är det nödvändigt att fortsätta det planerings- och utvecklingsarbete som redan påbörjats även efter programperioden för Framtidens social- och hälsocentral.

Hänvisning till tjänster

På grund av att systemen är splittrade behöver välfärdsområdet ett enhetligt regionalt system som styr servicen, där experterna på servicehandledning inom olika serviceområden kan behandla, följa upp och hänvisa kunderna till de tjänster de behöver.

Lösningarna för handledningen till tjänsterna som kommer in digitalt eller per telefon administreras multiprofessionellt vidare mellan välfärdsområdet, serviceområdena, teamen eller yrkesfolk. I åtgärden är syftet att fortsätta det arbete som redan inletts i strukturreformsprojektet och det första skedet av RRP-programmet samt säkerställa en kontinuitet i detta arbete.

Kompatibilitet mellan lösningar för mobilinloggning och distansuppföljning

Skapa enhetliga rutiner för integrering av mobilinloggning och distansuppföljning som en del av en annan helhet av informationssystem.