Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 6.6.2023 14.54

I Varhas tjänster för äldre kan studier till närvårdare genom läroavtal påbörjas nästa gång i augusti

Nyckelord:

Studera till närvårdare på 1,5 år – du får lön under studietiden och efter avlagd examen väntar dig ett säkert jobb. 

Hoitajan käsi on vanhemman naisen olkapäällä

I tjänster för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde börjar nästa gång i augusti en gemensam läroavtalsgrupp för två områden med inriktning på behörighet att arbeta som närvårdare. Den som studerar blir färdig närvårdare genom att allt efter intresse arbeta på boendeserviceenhet för äldre eller i hemvårdsteam i områdena S:t Karins-Sagu-Pemar och Pargas-Kimitoön. Finskspråkig närundervisning ordnas på Yrkesinstitutet Livia i S:t Karins en dag i veckan. 

Utbildningen är i synnerhet riktad till vuxna som byter bransch eller till dem vars studier inte har blivit färdiga.  Ansökan till utbildningen pågår som bäst.

Först upprättas ett arbetsavtal, sedan ett avtal om läroavtal och sedan börjar arbetet

För tiden under läroavtalsutbildningen upprättas ett arbetsavtal för viss tid.  För arbetet betalas lön som följer kollektivavtalet. Arbetsplatshandledaren och tutorläraren finns som stöd under utbildningen.

– Utbildningen är i synnerhet riktad till vuxna som byter bransch, omsorgsassistenter och dem vars studier inte har blivit färdiga tidigare.  Tidigare utbildning eller erfarenhet från branschen krävs dock inte. I praktiken är den studerande i skolan en dag i veckan och fyra dagar på en arbetsenhet, berättar Ulrika Lundberg, serviceområdeschef för tjänster för äldre i Åbolands område.

– Läroavtalet är ett bra sätt att utbilda sig till ett yrke i den omgivning där man kommer att arbete i framtiden och få lön under studietiden, förklarar Jenni Haapanen, serviceområdeschef för tjänster för äldre i S:t Karins-Pemar-Sagu.

I enheterna i tjänster för äldre i Åboland får man bekanta sig med tvåspråkig service och verksamhetskultur. 

– Samtidigt erbjuds en möjlighet till språkbad i arbetet med arbetskamrater och kunder som talar svenska. Hälften av kunderna i vårt område är svenskspråkiga, fortsätter Lundberg.

Tjänster för äldre i S:t Karins, Pargas och Kimitoön samt Livia har samarbetat länge till exempel med praktiken för närvårdarstuderande. År 2021 inleddes i samarbete läroavtalsstudier för närvårdare. I gruppen utexamineras två studerande till närvårdare i vår.

Ansökningstiden till läroavtalsutbildningen pågår som bäst

Ansökningstiden till läroavtalsutbildningen för närvårdare har börjat och fortsätter till måndagen den 12 juni 2023. Du kan söka till utbildningen på Kuntarekry:

Läroavtal är ett tidsbestämt arbets- och studieavtal mellan arbetsgivaren och den studerande, där arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal till den läroavtalsstuderande. I läroavtalsutbildningen är utbildningen på arbetsplatsen viktig och den största delen (ca 80 %) av utbildningen består av arbete som utförs på en arbetsplats. Till den läroavtalsstuderande utnämner arbetsgivaren en arbetsplatshandledare som handleder den studerande i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Utbildningen skulle kunna genomföras på ungefär 1,5 år, ändå beroende på den studerandes utgångsläge.