Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.5.2023 12.06

Kundavgifterna vid Egentliga Finlands välfärdsområdes tjänster för funktionshindrade från och med den 1.1.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdets styrelse beslutade vid sitt möte den 12.4.2023 om ändringar i kundavgifterna vid välfärdsområdets tjänster för funktionshindrade. Beslutet träder i kraft i retrospektiv.

leskenlehdet

Efter beslutet fastställs kundavgifterna enligt följande:

Avgift för uppehälle i boendeservice

Partiellt uppehälle för barn som inte fyllt 16 år, det vill säga deldygnsvård är avgiftsfri.  Om vården varar över ett dygn tas kundavgift ut.  Avgiften för uppehälle täcker så kallade sedvanliga levnadskostnader som livet medför oberoende av handikapp.

Avgiften för uppehälle i långvarigt serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg är 40 euro/månad.

Avgiften kan fastställas i delar enligt vad kunden använder, den allmänna delen tas ut av alla boende i serviceenheten. 

 • Allmän del 17 euro/månad
 • Bastuavgift 8 euro/månad
 • Klädvård 12 euro/månad
 • Internetuppkoppling i de gemensamma lokalerna 3 euro/månad
 • Måltiderna faktureras enligt separat prislista (se nedan)

Kortvarig vård eller boendeservice, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 • För personer över 16 år 15 euro/dygn
 • För personer under 16 år 9 euro/dygn
 • Måltiderna faktureras enligt separat prislista (se nedan)

Måltidsavgifter

 • Frukost 2,50 euro/måltid
 • Lunch 6 euro/måltid
 • Eftermiddagskaffe 1,50 euro/måltid
 • Middag 5 euro/måltid
 • Kvällsmål 1,50 euro/måltid
 • Måltidsdag (innehåller alla dagens måltider) 16,50 euro/dag

Avgift tas bara ut för de måltider som kunden har intagit.

Om kunden deltar i matlagningen, tas det bara ut en avgift för råvarorna. 

Råvaruavgifter:

 • Frukost 1,30 euro/måltid
 • Lunch 2,50 euro/måltid
 • Mellanmål 0,70 euro/måltid
 • Middag 2,50 euro/måltid
 • Kvällsmål 0,70 euro/måltid
 • Hela dygnet 7,50 euro

Måltidsavgiften tas bara ut för de måltider som kunden har intagit eller för de måltider som beställts till enheten eller tillretts på kundens begäran.

Övriga kundavgifter för tjänster för personer med funktionsnedsättning förblir oförändrade. 

Tilläggsinformation: