Hoppa till huvudinnehåll

Egenvård av mental hälsa

Visste du att mental hälsa är ett tillstånd av välbefinnande som består av små vardagliga handlingar?

När sinnet mår bra kan människan se sina egna förmågor och klara av livets utmaningar samt arbeta och delta i verksamheten i sin gemenskap. (WHOs definition 2013).
 
Det mentala välbefinnandet kan upprätthållas på samma sätt som även annat välbefinnande och hälsa.  Att dela känslor och tankar med andra ökar välbefinnandet och stärker den mentala hälsan. Det är naturligt, nästan alla reagerar någon gång i livet med psykiska symptom på en svår livssituation eller kris.

Det finns många evidensbaserade egenvårdsprogram, med vilka du själv kan förbättra din mentala hälsa.
 
På Psykporten.fi (Mielenterveystalo) finns egenvårdsprogram för symtom, livssituationer och psykiskt välbefinnande. I utbudet finns också separata egenvårdsprogram för olika målgrupper. Din kommun och ditt välfärdsområde ordnar många tjänster för att öka välmåendet, som du själv kan söka dig till.