Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.6.2023 10.13

Familjecenter, barnrådgivning

Varha erbjuder familjer handledning i positivt föräldraskap för förebyggande av barns beteendeutmaningar

Nyckelord:

Varhas barnrådgivningar har i sitt utbud två till Voimaperheet-programhelheten hörande distansprogram, med syfte att öka familjernas välmående och förebygga beteendestörningar hos barn.

Ole läsnä -lapsellesi -ohelman tunnus

Voimaperheet-helheten hör nu till Egentliga Finlands välfärdsområdes barnrådgivningars serviceutbud. Helheten innefattar en värdering av familjens psykosociala behov av stöd som en del av 4-årsrådgivningen. Modellen är utvecklad för att igenkänna och vårda beteendeproblem hos barn preventivt redan i ett tidigt skede. Detta betyder föräldrahandledning för de familjer som värderat att barnet har beteendeutmaningar.  

I familjer där barnet fyller 4 år skickas hem en Voimaperheet-rådgivningsförfrågning en månad innan barnets födelsedag. Förfrågningen utreder barnets styrkor och svårigheter samt faktorer relaterade till familjens välmående. 

De familjer som värderat barnets beteende som utmanande och belastande, erbjuds möjlighet att delta i föräldrahandledningsprogrammet samt i den EU-finansierade Digiparent forskningshelheten.

Barndomens beteendeproblem går att igenkänna redan innan skolålder och är då enklare att ta itu med och vårda.

Stöd tillräckligt tidigt genom föräldrahandledning är det effektivaste sättet att förebygga senare problem.

I föräldrahandledningsprogrammet tränar föräldern på föräldraskapsfärdigheter som underlättar utmanade situationer i vardagens uppfostringssituationer, genom webbmaterial samt samtal veckovis. Deltagandet är och kostnadsfritt, frivilligt och konfidentiellt, för familjerna.

Programmet genomförs i helhet från Åbo universitets barnpsykiatriska forskningsenhet och kan genomföras på de båda inhemska språken.

Voimaperheet-modellen och föräldrahandledningsprogrammet har uppnått en stark evidens genom forskning och som bäst forskar man modellens användbarhet runt om i Finland.

Digitalt stöd till föräldraskapets utmaningar

Var närvarande för ditt barn är ett föräldraskapsprogram riktat till alla 3-åriga barns föräldrar. Det passar alla som vill stärka sina föräldraskapsfärdigheter. Programmet kan användas var som helst med en dator eller smarttelefon. Registreringskoden till programmet fås från 3-års rådgivningen eller från rådgivningens nätsidor. Med samma kod kan en eller flera vårdnadshavare skapa användare.

Forskningen som är kopplad till programmet utreder användbarheten och användandet av programmet. Forskningen genomförs i samarbete mellan Varhas rådgivningsservice och Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter. Föräldraskapsprogrammet kommer att erbjudas åt ungefär 10 000 familjer runt om i Finland medan forskningen pågår.

– Vi utvecklar och forskar i tidigt stöd för familjer, eftersom föräldraskapet centralt påverkar ett litet barns utveckling, berättar specialforskare Kaisa Maishina från Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter.

Positivt föräldraskap betyder att barnets vårdnadshavare förstår barnets behov, kan handleda barnet med positiva och trygga metoder och kan lösa vardagens svåra situationer på ett kreativt sätt.

Programmet innehåller fem föräldraskapsteman som behandlas genom text, frågor och videoklipp.

– Programmet innehåller enkla konkreta tips och samspels-metoder som man enkelt kan utnyttja i vardagen med en 3-åring, beskriver Mishina.

Voimaperheet är en del av flaggskeppet INVEST Inequalities, Interventions and New Welfare State, som finansieras av Finlands akademi. Voimaperheet-forskningen finansieras också av Europeiska forskningsrådet ERC.