Hoppa till huvudinnehåll

Tervaskanto servicehus, Somero (serviceboende dygnet runt)

Nyckelord:

Tervaskanto är en enhet för serviceboende dygnet runt i närheten av Somero hälsocentral. Tervaskanto servicehus har fyra gruppboende och sammanlagt 42 boendeplatser. Boenderummen är enkelrum där det redan finns en säng och nattduksbord. Varje boende får inreda sitt rum i sin smak.

Den ledande vård- och serviceidén i gruppboenden är en god livskvalitet för boende. Självbestämmanderätt, människoorienterad vård och rehabiliterande vårdarbete är principer som styr vården. För varje boende i gruppboende ingås ett hyresavtal och man utarbetar en individuell vård- och serviceplan. Boendes livserfarenhet, hens unika personlighet och närstående beaktas som en del av vårdarbetet. Man strävar efter att höra och förverkliga boendes seder, vanor och önskemål, vare sig det handlar om vardagssysslor eller livsrytm. De anhöriga är alltid välkomna till Tervaskanto. Våra gruppboende har inga särskilda besökstider.  

I Tervaskanto deltar sjukskötare, närvårdare och omsorgsassistenter i boendes vård. Läkaren besöker regelbundet. Anstaltsvårdare svarar för renligheten i boenderummen och gemensamma utrymmen. Utöver den ordinarie personalen finns det vid enheten studerande periodvis samt personer som eventuellt arbetar med biträdande uppgifter. Välkommen till oss!

Ny klient: Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.