Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster för anpassningsträning

Nyckelord:

I anpassningsträning ingår rådgivning, handledning och träning för att främja den sociala funktionsförmågan för personen med funktionsnedsättning och hens närmiljö.

Anpassningsträning kan genomföras individuellt eller i grupp. I vissa situationer kan träningen ordnas också hemma hos personen med funktionsnedsättning.

Som anpassningsträning kan enligt prövning beviljas till exempel:

  • stöd till kommunikation och kommunikationsmetoder
  • stöd för att förbättra mobiliteten och användningen av tjänster
  • träning för självständigt boende
  • genomförande av bilskola
  • träning i frågor som rör relationer och sexualitet
  • stöd för sociala verksamhetsmöjligheter

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Tjänsten är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga och för deras anhöriga som behöver rådgivning, handledning eller träning i frågor som rör agerandet vid en skada, en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning kan få anpassningsträning på basis av en individuell bedömning servicebehovet. Innehållet i en anpassningsträning definieras alltid från fall till fall och utifrån kundens behov.

Gör så här

Ansök om anpassningsträning hos social- eller handikappservicen i din boendekommun. En yrkeskunnig person inom handikappservice ger dig råd.

Servicekanaler

Sosiaalitoimisto, Aura