Hoppa till huvudinnehåll

Tobaksavvänjning

Nyckelord:

I förberedelsefasen för att sluta användningen av tobaks- och nikotinprodukter ingår att man tänker på att sluta, fattar beslut och förutser de kommande svårigheterna, samt att man fattar och håller fast vid beslutet att sluta.

Stöd till för att sluta röka får du från hälsovårdspersonalen, avvänjningsgrupper samt coachningsprogram på nätet. Stöd från en närstående är även viktig.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

En läkare, hälsovårdare eller sjukskötare kan ge dig rådgivning i det hur du kommer i gång med att sluta röka och hjälper dig att välja en substitutionsbehandling som passar dig bäst.

Gör så här

Kontakta hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller rådgivningsbyrån i din boendekommun.

Servicekanaler

Åbo Svenska rådgivningen, Åbo

Brahe rådgivning, Åbo

Gustavsvägens rådgivning, Åbo

Hälsostationen Centrum, Åbo

Hammarbacka rådgivning, Åbo

Kråkkärrets hälsostation, Åbo

Kråkkärrets rådgivning, Åbo

Kyrkovägens hälsostation, Åbo